U kunt iemand uit uw omgeving meenemen naar het eerste gesprek of later in de behandeling. Een partner, familielid of ander persoon die voor u belangrijk is. Zij zijn niet alleen een bron van informatie maar kunnen ook steunend zijn gedurende het behandeltraject.

 

In één of meerdere intakegesprekken staan we stil bij uw klachten en de mogelijke oorsprong hiervan. We praten over uw levensgeschiedenis, eerdere behandelingen en uw wensen ten aanzien van de behandeling. Uiteraard gaan we ook in op uw huidige levenssituatie voor wat betreft werk, gezondheid, medicatiegebruik en  sociale omgeving. Tijdens het intakegesprek bepalen we beiden of ik iets voor u kan betekenen. Als dit het geval is dan stel ik in overleg met u een behandelplan op waarin we de werkwijze en doelstelling vastleggen. Ik zal regelmatig evalueren of de behandeling effectief is en aan uw wensen voldoet. Een online consult is mogelijk. Ook kan er indien passend E-health ingezet worden.

 

Een goede behandelrelatie is er een waarbij u zich gehoord en begrepen voelt. Dit is de sleutel tot gedeeld begrip van uw klachten en de basis voor een passende en effectieve behandeling. De behandeling kan bestaan uit voorlichting, medicatie en psychotherapeutische gesprekken, gebruik makend van verschillende technieken uit diverse stromingen. Bij voorkeur betrek ik uw naasten bij de behandeling. Behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

 

Zo nodig kan er in overleg met u doorverwijzing plaatsvinden naar andere hulpverleners of andere therapievormen. U kunt dan denken aan intensievere behandeling of een andere vorm van therapie zoals non-verbale therapie of groepstherapie.

 

Ik ben aangesloten bij 1nP, dit is een netwerkorganisatie voor samenwerking tussen zelfstandig gevestigde zorgprofessionals. Zij ondersteunen bij het bieden van effectieve zorg en maken inter-collegiaal overleg mogelijk. 

 

U kunt meer informatie vinden over 1nP op de website www.1np.nl. Hier is ook het kwaliteitsstatuut en klachtenreglement te vinden.