Aanmelding

Het is op dit moment niet mogelijk om aan te melden voor praktijk Caleidos. Studenten kunnen voor informatie over aanmelding bij ST!P informatie vinden op de website www.studentenpraktijkstip.nl.

 

Vergoeding ST!P

Zowel behandelingen in de basis GGZ als in de specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een voorwaarde hierbij is dat je niet voor dezelfde diagnose ergens anders al in behandeling bent. De zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten vergoeden de gehele behandeling. Je behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering en bedraagt € 385. Misschien heb je een verhoogd eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar. Dan kan de eigen bijdrage oplopen tot € 885,-. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij jou in rekening. Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar geïnd. Specifieke

vragen over jouw situatie kan je stellen aan je zorgverzekeraar.  

 

De kosten van je behandeling worden rechtstreeks in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Zoals beschreven binnen het ZPM werk ik met 'planning=realisatie'. Dat betekent dat de geplande tijd voor een afspraak wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar, tenzij het verschil tussen de geplande en werkelijk bestede tijd meer dan 15 minuten is. Dan pas ik dit aan.

 

De gedeclareerde bedragen zijn zowel gebaseerd op de tijd die direct is besteed aan contact met jou, als op de indirecte tijd die aan je wordt besteed binnen de behandeling. Denk hierbij aan administratieve afhandelingen, correspondentie aan de huisarts, voorbereiding van therapiesessies, uitwerken van diagnostiek en rapportage.

 

ST!P heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Informeer van tevoren of dit ook voor jouw verzekeraar het geval is, om vervelende verrassingen te voorkomen. ST!P heeft geen contract met CZ en VGZ en de verzekeraars die onder de koepel van CZ  en VGZ vallen: VGZ (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC) en CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis).

Verzekerden bij CZ en VGZ kunnen zich niet bij ST!P aanmelden.

 

Praktijk Caleidos (aanmelding momenteel niet mogelijk).

Formeel aanmelden kan via de website www.1np.nl. Klik op het tabblad ‘Inschrijven cliënten’, vervolgens kiest u voor ‘Ik heb een verwijsbrief voor de specialistische GGZ’. Voer mijn naam in bij naam behandelaar. U kunt op de kaart de gevonden locatie aanklikken en vervolgens klikken op ‘Inschrijven’. U moet hierbij uw verwijsbrief voor de specialistische GGZ (SGGZ) uploaden. Als u zich heeft aangemeld, neem ik zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een eerste afspraak.

 

Via de netwerkorganisatie 1nP (onderdeel van de Parnassia Groep) heb ik contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten voor de behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering indien u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts voor de Specialistische GGZ en er een diagnose kan worden vastgesteld. Diagnostisch onderzoek wordt altijd vergoed.

 

Voor uw behandeling in de specialistische GGZ hanteer ik het dbc systeem, waarbij uw behandeling aan het eind van de behandeling in één keer wordt gedeclareerd op basis van de diagnose en de tijd die ik daaraan heb besteed. Voor behandelingen die langer duren dan een jaar wordt er steeds na een jaar gedeclareerd. De tarieven die worden gehanteerd verschillen per verzekeraar en zijn een percentage van het NZA tarief voor dat jaar. De NZA tarieven kunt u vinden op www.werkenmetdbcs.nza.nl. Indien u een behandeling die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering zelf wilt betalen hanteer ik dezelfde tarieven. 

 

De kosten voor u zijn uw eigen risico voor zover u dat nog niet elders voor zorg heeft gebruikt. Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar door de verzekering geïnd.

 

Indien u een behandeling die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering zelf wilt betalen hanteer ik dezelfde tarieven als de NZA, ook volgens het DBC systeem.

 

Sinds 2013 wordt de behandeling van een aantal aandoeningen niet meer door de verzekering vergoed. Indien dat bij u het geval is zal ik u daarvan op de hoogte stellen. Diagnostiek wordt altijd vergoed, u kunt dus altijd langskomen om te kijken wat er aan de hand is.  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: €110,27. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximum tarief.

 

Privacy

Voor informatie over de omgang met uw persoonsgegevens, zie onderstaande privacy statement.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent over de behandeling of andere zaken rondom de behandeling, waardeer ik het als u dat met mij bespreekt. Ik kan zo samen met u nagaan wat de reden hiervan is en wat er mogelijk en nodig is om deze onvrede weg te nemen.  

Wanneer eventuele klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. 

 

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: 

 

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den Haag 

www.degeschillencommissie.nl 

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid). 

 

Hieronder vindt u het klachtenreglement van de NVvP.

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 moet elke praktijk een zogenoemd "kwaliteitsstatuut" hebben. Dit is een document waarin allerlei gegevens over de praktijk vermeld staan die een beeld moeten geven van de kwaliteit van de praktijk. Hieronder vindt u in de bijlage mijn kwaliteitsstatuut.

 

Digitale zorg

Zowel binnen studentenpraktijk ST!P als bij Caleidos wordt gebruik gemaakt van gevalideerde E Health modules en is het mogelijk om een digitaal consult af te nemen.