U kunt bij deze praktijk terecht voor uiteenlopende psychiatrische klachten of problemen, zoals angst- of stemmingsstoornissen, ADHD, PTSS, problemen in het contact met anderen of met het zelfbeeld. Binnen deze praktijk wordt diagnostisch onderzoek verricht en wordt behandeling geboden binnen de specialistische GGZ. 

 

Als zelfstandig gevestigd psychiater ben ik niet verbonden aan een GGZ instelling of psychiatrisch ziekenhuis. Voordelen zijn onder meer dat u als patiënt steeds met dezelfde behandelaar te maken heeft en dat er korte lijnen bestaan tussen u, uw behandelaar en de verwijzer (over het algemeen uw huisarts). Ik hanteer geen wachttijd tussen intake en behandeling. Een nadeel kan zijn dat ik geen 24-uurs bereikbaarheid kan bieden zoals een GGZ instelling of ziekenhuis. Dat betekent dat u zich beter tot een GGZ instelling kunt wenden als u meer zorg behoeft dan de afgesproken consulten, bijvoorbeeld in het geval van regelmatige crisissituaties, psychotische stoornissen of ernstige suïcidaliteit. Ook in andere gevallen kan het zijn dat mijn advies is om behandeling te zoeken in een multidisciplinaire setting of bij een andere behandelaar. In de intakefase beoordelen we samen of we beiden voldoende vertrouwen hebben dat ik de juiste behandeling kan bieden.